יצאתם חזקים

פלטינום אינטנס

מחוזק באספרסו
קפה חזק

טיפוס:

עוצמתי וחזק, נחוש
בדעתו, נותן את הטון

תחביבים:

כושר

ביטוי שגור:

חזק!